Βαριά πρόστιμα για τους ιδιοκτήτες Ι.Χ.

Ποιοι απειλούνται με πρόστιμα που φτάνουν τα 750 ευρώ.

Ένας νέος πονοκέφαλος έρχεται για τους ιδιοκτήτες ΙΧ καθώς μπαίνει τέλος στη «χαριστική» των 30 ημερών για την ανανέωση της ασφάλειας από τη λήξη της. Πλέον οι ιδιοκτήτες ΙΧ θα πρέπει να καταβάλουν το αντίτιμο του ασφαλίστρου πριν την ημερομηνία λήξη του, σε διαφορετική περίπτωση θα θεωρούνται ανασφάλιστοι και θα τους επιβάλλεται πρόστιμο.

Από την 1 Ιουλίου αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες ο Ν. 4261/14, που προβλέπει ότι ο ασφαλισμένος θα πρέπει να καταβάλει το κόστος του ασφαλίστρου μέχρι την λήξη του, χωρίς πλέον να έχει την δυνατότητα αποπληρωμής του έως και 30 ημερών μετά.

Μάλιστα η έναντι τρίτων ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης του κυρίου ή κατόχου αυτοκινήτου για ατυχήματα από την κυκλοφορία αυτού αρχίζει μόνον με την καταβολή ολόκληρου του οφειλομένου ασφαλίστρου στον ασφαλιστή, πριν από την οποία απαγορεύεται η παράδοση του ασφαλιστηρίου στον ασφαλισμένο ή τον λήπτη της ασφάλισης.

Η εταιρεία μπορεί να αντιτάξει τη λήξη της ασφαλιστικής σύμβασης έναντι του ζημιωθέντος τρίτου μετά την πάροδο 16 ημερών από την επομένη της ημερομηνίας που ορίζεται με το ασφαλιστήριο ότι λήγει η ισχύς της, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή ενημέρωση του λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλισμένου.

Την ίδια στιγμή, οι ιδιοκτήτες ανασφάλιστων οχημάτων που θα εντοπιστούν θα κληθούν να πληρώσουν υψηλά πρόστιμα έως και 750 ευρώ.

 

Πρόστιμα «φωτιά» για τα ανασφάλιστα οχήματα

Ο νόμος για τα ανασφάλιστα οχήματα προβλέπει αυστηρές διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για τους κατόχους όπως:
-αφαίρεση των πινακίδων,
-αφαίρεση της άδειας ικανότητας του οδηγού και της άδειας κυκλοφορίας για 10 μέρες,
-αφαίρεση των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας για δύο χρόνια σε περίπτωση ατυχήματος ή για 3 χρόνια, σε περίπτωση υποτροπής
-πρόστιμο με πράξη της Αστυνομικής Αρχής 500 ευρώ για τα επιβατικά και 250 ευρώ για τα δίκυκλα,
-φυλάκιση από 2 μήνες μέχρι 1 χρόνο και χρηματική ποινή μέχρι 3.000 ευρώ σε περίπτωση εμπλοκής σε ατύχημα.

[via]
, ,

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δοκιμάσατε μια υπηρεσία; Αφήστε ένα σχόλιο και μοιραστείτε την εμπειρία σας με τους υπόλοιπους επισκέπτες!